Hronologija događaja 2004. godine


Januar

13. januar

22. januar

25 januar


Februar

1. februar

3. februar

4. februar

14-16. februar

20. februar

21. februar

22. februar

25. februar

26. februar


Mart

3. mart

4. mart

12. mart

15. mart

16. mart

17. mart

18. mart

20. mart

21. mart

30. mart

31. mart


April

1. april

2. april

15. april

19. april

20. april

25. april

28. april


Maj

1. maj

2. maj

6. maj

10. maj

15. maj

17. maj

28. maj


Jun

2. jun

4. jun

9. jun

13. jun

15. jun

26. jun

27. jun

Srbijo, Srbijo,
suzu sam pustio,
stara majko, sine, snajko,
vracam se u naš dom.

Jul

1. jul

2. jul

11. jul

13. jul

22. jul

24. jul


Avgust

3. avgust

6. avgust

9. avgust

12. avgust

13. avgust

17. avgust

22. avgust

26. avgust

28. avgust

30. avgust

31. avgust


Septembar

2. septembar

7. septembar

9. septembar

16. septembar

19. septembar


Oktobar

1. oktobar

3. oktobar

5. oktobar

6. oktobar

13. oktobar

15. oktobar

18. oktobar

23. oktobar


Novembar

7. novembar

18. novembar

22. novembar

25. novembar

27. novembar

30. novembar


Decembar

2. decembar

3. decembar

5. decembar

6. decembar

14. decembar

20. decembar

21. decembar