O namaUslugeProjekti
Rubrike
Kontakt

Press
TV
www
Pod lupom
Naš stav
Pitamo vas
Ebart Lab
Drugi o nama
Galerija
GAZDE I KAD ODBIJU,DA SE PRISTOJNO PONAŠAJU
24. Decembar 2018. godine
Dnevnik
ISTRAŽIvANjE INFOSTUDA: REZULTATI KONKURSA RETKO STIŽU DO KANDIDATA Savremen način života promenio je i načine na koji se traži posao. Tako su ranije kandidati poštom slali svoja dokumenta preduzećima koja su raspisivala konkurse, a danas je sve više onih koji konkurišu preko interneta. Iako se način konkurisanja značajno promenio, jedan segment gotovo da je ostao isti - odsustvo odgovora poslodavca kandidatima. Naime, mnogo je poslodavaca koji kandidate ne obaveštavaju o rezultatima konkursa. I dok se za raniju praksu i može imati razumevanja jer je obaveštenje o rezultatima konkursa trebalo slati u koverti i poštom, danas se to teško može razumeti - jer se obavešetnje može poslati jednim klikom. To pokazuju i odgovori o načinu na koji su poslodavci organizovali proces selekcije i regrutacije u svojim kopanijama kandidata koji konkurišu za poslove putem sajta poslovi. infostud.com. U istraživanju „Oceni put do posla“ popunjeno je nešto više od 32.000 upitnika, ocenjeno je preko 15.000 konkursa za posao i 5.000 pojedinačnih poslodavaca. Način na koji je kompanija zakazala intervju, kvalitet dobijenih informacija o radnom mestu, brzina završetka procesa selekcije, kao i obaveštavanje o isho- du konkursa ocenjivan je ocenama od 1 do 5, a anketirani kandidati dali su odgovor i na pitanja da li su su pozvani na test ili intervju, kao i da li su tom prilikom dobili posao za koji su konkurisali. I, kao i prethodnih godina, najslabije je ocenjen baš izostanak povratne informacije s konkursa. Od ukupnog broja anketiranih, skoro 75 odsto kandidata nije dobilo povratnu informaciju od poslodavca i takav pristup su ocenili negativnom ocenom - 1,8. Ispitanici su ukazali da izostanak povratne infor macije u velikoj meri utiče na imidž kompanije, a samim tim i na njihovu odluku prilikom raspisivanja sličinih kokursa. Uz to, oko 68 odsto anketi- ranih reklo je da se ne bi po- novo prijavili na oglas poslodavca, koji nije poslao povratnu informaciju, a više 72 odsto ispitanika bliskim osobama ne bi preporučili da konkurišu na oglase tog poslodavca. Slični rezultati bili su i prošle godine kada je zbog izostanka povratne informacije o ishodu konkursa preko 60 odsto ispitanika reklo da se ne bi ponovo prijavili na oglas poslodavca i da to jako loše utiče na percepciju i brend poslodavca. Učesnici ovog istraživanja ocenjivali su i tok procesa se- lekcije i regrutacije, a tu su ocene, ipak, bile bolje. Kompa- nije su najbolje ocene dobile za način na koje su zakazale test i intervju - 3.9, a potom i za dobijene informacije o rad nom mestu (opis posla, radni uslovi, visina zarade) - 3.6. Brzina završetka procesa selekcije našla se na trećem mestu s ocenom - 3.5.

Antrfile:

Najbolje ocenjene kompanije
Učesnici ovog istraživanja su među kompanijama iz IT sektora najviše ocene dali IT kompanijama CC Bill, Ubisoft i Hdžperoptic. P.S. Fešn. Neoplanta i Fortrejd su kompanije van IT sektora, čiji su proces selekcije i regrutacije kandidati naj-
bolje ocenili, dok su TIM Centar, Feron i Manponjer group HR agencije koje su dobile najviše ocene ispitanika.Autor: D. MLAĐENOVIĆ
Arhiva vesti