O namaUslugeProjekti
Rubrike
Kontakt

Press
TV
www
Pod lupom
Naš stav
Pitamo vas
Ebart Lab
Drugi o nama
Galerija
Ovo su nove akcize na kafu, pivo, cigare, tečnost za elektro...
29. Januar 2019. godine
U Službenom glasniku objavljeni su usklađeni dinarski iznosi akciza sa rastom potrošačkih cena u prethodnoj godini, a koji će se primenjivati od 1. februara.
BANKE SVIMA SPREMAJU "DINU"
27. Jun 2018. godine
Večernje novosti
VLASNICI TEKUĆIH RAČUNA MORAĆE DA IMAJU I JEDNU DOMAĆU PLATNU KARTICU VLASNICI tekućih računa u Srbiji uskoro će, pod uslovom da je već nemaju, dobiti još jednu karticu - domaću "dinu". Narodna banka Srbije dužna je da obezbedi nesmetano funkcionisanje platnog sistema, a pošto je "dina" jedina kartica za koju se obrada obavlja u Srbiji, ona je jedina za koju oni mogu da garantuju. Ovo proizilazi iz primene Zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica. Obaveza banaka je da svim klijentima obezbede karticu koja se obrađuje u Srbiji, pa ukoliko to počnu da rade u granicama naše države i strani kartični sistemi i njihove kartice budu pod nadzorom NBS - i one će imati jednak tretman. Dodatna kartica, za one koji već nemaju "dinu", ne bi trebalo da bude trošak. Debitna "dina", koju bi banke izdavale uz tekući račun, besplatna je i budući da je osnovna i identifikaciona kartica, nije uobičajeno naplaćivanje održavanja kartice. - "Dina" kartica je od svog osnivanja bila besplatna - kažu u NBS. - Uprkos tome što je još 2014. godine uspostavljen pravni okvir kojim se uređuje poslovanje platnih sistema u našoj zemlji - inostrani kartični sistemi nisu pokazali interesovanje da se sa njim usklade. Građanima Srbije se garantuje raspolaganje sredstvima sa njihovog tekućeg računa, i to na način koji ne može biti narušen jednostranim odlukama bilo kog sistema koji obrađuje velike iznose dinarskih sredstava, a nije pod nadzorom niti jedne domaće institucije, kroz obavezu banaka da svakom korisniku tekućeg računa izdaju platnu karticu za koju se obrada (svičing, obračun i poravnanje) obavlja u zemlji, koja god to kartica bila. Trenutno, jedina kartica za koju se obrada obavlja u zemlji je "dina", a stvar je poslovne politike internacionalnih kartičnih sistema da li će za svoje kartice obezbediti isto. U NBS još objašnjavaju da će banke nastaviti da izdaju i strane kartice, ali je potrebno da korisniku izdaju makar jednu - domaću.􀂄

Antrfile:

LIČNI IZBOR

- OVAKVIM rešenjem se realizuje zakonska obaveza NBS da u svakom trenutku obezbedi nesmetano funkcionisanje platnog prometa u dinarima - dodaju u NBS. - Sve platne kartice vrše istu funkciju - omogućavaju raspolaganje sredstvima sa računa. Ne zahteva se obavezno registrovanje poslovanja inostranih kartičnih sistema u Srbiji, što im je ostavljeno kao mogućnost po njihovom izboru. U svakodnevnim transakcijama građani su slobodni da koriste koju god karticu žele, dakle po svom izboru.
Autor: S. B.
Arhiva vesti