O namaUslugeProjekti
Rubrike
Kontakt

Press
TV
www
Pod lupom
Naš stav
Pitamo vas
Ebart Lab
Drugi o nama
Galerija
KOKA-KOLA JE KUPILA BAMBI, TO JE DOKAZ NAŠEG RADA
19. Februar 2019. godine
Blic
ANDREJ JOVANOVIĆ, GENERALNI DIREKTOR HOLDING KOMPANIJE „MOJI BRENDOVI“ Kada je investicioni fond “Mid Europa partners” 2015. godine kupio “Bambi” postao sam generalni direktor holding kompanije “Moji brendovi” (koju čine „Imlek“, „Bambi“ i „Knjaz Miloš“) i značajan suinvestitor u ovom uzbudljivom projektu. “Bambi” je od tada prošao ogromne promene i dostigao poziciju apsolutnog tržišnog lidera u segmentu keksa u Srbiji. Verujemo da je sada vreme da “Bambi” i njegov osnovni proizvod „plazma“ nastave svoj uspešan put kao jedan od najprepoznatljivijih brendova Srbije i sada deo kompanije “Koka-Kola”, koja je međunarodni šampion među potrošačima. Činjenica da je “Koka-kola” pokazala veliko interesovanje za “Bambi” je dokaz ne samo uspeha našeg rada već i snage domaćih brendova u okviru “Bambija“, a koje će “KokaKola” sa ponosom predstavljati na srpskim policama zajedno sa svojim međunarodnim šampionima i nastavljati naš rad na širenju uticaja ovih brendova na evropskom i globalnom tržištu. Sledeća faza rasta “Bambija” počinje jakom osnovom koju podržava vrhunsko upravljanje, najbolja profitabilnost u klasi i izvanredni odnosi sa potrošačima - kaže Jovanović govoreći o razlozima za prodaju “Bambija”. Šta prodaja “Bambija” znači za srpsku privredu i potrošače? - “Koka-Kola” HBC je već jak tržišni igrač i u Srbiji i na međunarodnom planu i verujemo da ć e nastaviti da implementira bogat proizvodni program “Bambija” kako bi isporučili najbolje proizvode potrošačima. “Koka-Kola” je nedavno kupila “Kosta kofi”, jedan od najveć ih lanaca kafe na svetu, što daje beskrajne moguć nosti da „plazma“ bude postavljena pored svake poslužene kafe u svetskim kafeterijama ove kompanije. Akvizicija kompanije “Bambi” od strane kompanije koja se nalazi na Londonskoj berzi sa vrednošć u već om od 11 milijardi evra važan je dokaz poverenja stranih investitora u Srbiju. Očekujemo da ć e ovaj potez ohrabriti mnoge druge investitore da investiraju u Srbiju i njenu infrastrukturu, industriju i ljude. Koje su bile glavne promene i izazovi od momenta preuzimanja kompanije “Moji brendovi” od strane fonda “Mid Evropa partners” 2015. ? - Bilo je mnogo izazova i mnogo uspešnih rezultata koje smo dostavili menadžmentu fonda. Svim kompanijama koje posluju u okviru “Mid Evropa partners”, uključujuć i „Imlek“, „Bambi“ i „Knjaz Miloš“, bila su potrebna ulaganja u inovacije, objekte i ljude. Zahvaljujuć i potpunoj strateškoj, finansijskoj i upravljačkoj podršci, u “Bambiju” smo strategiju fokusirali na važnost keksa te smo uložili značajnu količinu vremena, truda i novca u kapitalne troškove, razvoj proizvoda i zapošljavanje i razvoj najboljeg menadžerskog tima. Institucionalizovali smo strukturu tako da naši poslovi rade na istom nivou profesionalizma, stručnosti i discipline kao vodeć e svjetske kompanije za proizvodnju robe široke potrošnje. Uložili smo oko 120 miliona evra u kapitalne investicije, što je omoguć ilo „Imleku“, „Bambiju“ i „Knjaz Milošu“ da i dalje donose najbolje proizvode srpskim potrošačima, što su oni prepoznali tako što su povećali poverenje u naše brendove više nego ikada ranije. Kako je saradnja sa “Mid Evropa partners” uticala na vas i poslovanje kompanije “Moji brendovi”? - “Mid Evropa partners” kao najveć i privatni investitor u CEE i Srbiji nastavlja da ispunjava svoju misiju investiranja, podrške i razvoja nacionalnih i regionalnih kompanija šampiona. Kroz partnerstvo sa “Mid Evropa”, verujem da smo doneli značajnu vrednost srpskoj privredi i potrošačima, i to zapošljavanjem vrhunskih mladih ljudi kojima smo dali priliku da vode i razvijaju infrastrukturu i objekte, kao i da poveć avaju ponudu potrošačima i da poveć avaju srpski izvoz. Moje iskustvo u stvaranju, razvoju i rastu kompanije “Marba” u kombinaciji sa radom fonda “Mid Evropa”, te pristupom vrhunskim stručnjacima iz industrije, sofisticiranoj finansijskoj optimizaciji i poznavanju lokalnog tržišta uveliko doprinose uspehu MBG. Koji su sledeć i koraci za MBG biznis, uključujuć i “Knjaz Miloš” i “Imlek”? - I “Knjaz Miloš” i “Imlek” su izvanredne kompanije sa fenomenalnim performansama i snažnim razvojnim potencijalom. Imajuć i u vidu naš investicioni horizont, prirodno je da ć emo razmotriti koji su sledeć i koraci za izlazak iz oba preduzeć a sa istim uspehom kao i sa “Bambi”. Verujemo da je “Knjaz Miloš” izuzetno atraktivna kompanija sa visokim rastom i već imamo jake interese kako strateških tako i finansijskih kupaca, pa ć emo proceniti sve opcije i doneti odluku u dogledno vreme. “Imlek” je regionalni prvak u mlekarskoj industriji sa nizom brendova koje kupci vole i kojima veruju. Radimo na novim razvojnim planovima i ulaganju značajnih resursa u izgradnju jedne od najveć ih i najmodernijih mlekara u Evropi, koja ć e biti atraktivna ponuda za domać e potrošače i potencijalne nove investitore.

Antrfile:

ZADOVOLJSTVO U „KOKA-KOLI“

Glavni izvršni direktor kompanije „Koka-Kola“ HBC AG, Zoran Bogdanović, kaže da “ova akvizicija predstavlja izvrsnu priliku za stvaranje dodatne vrednosti za kompaniju, kupce i akcionare”.
U naš postojeći portfolio vodećih brendova napitaka dodaćemo potrošačima dobro poznate, komplementarne brendove, kao i inovativne veštine i znanja. Ovo će dodatno ojačati našu relevantnost na tržištu i odnos sa kupcima i dati nam mogućnost da povećamo svoje prisustvo u ključnim prilikama za konzumaciju, kao što su početak dana, konzumacija u pokretu i užina i osveženje kod k u ć e - k a ž e Bogdanović.
Autor: S. BOJADIĆ
Arhiva vesti