O namaUslugeProjekti
Rubrike
Kontakt

Press
TV
www
Pod lupom
Naš stav
Pitamo vas
Ebart Lab
Drugi o nama
Galerija
PRVI PROJEKAT VUKOVA PREPISKA
18. Septembar 2018. godine
Danas
Obilazak Audiovizuelnog arhiva u Centru za digitalizaciju SANU Beograd - Stanje digitalizacije u našoj zemlji nije nimalo zavidno, zbog toga je neophodno napraviti popis svih neophodnih procedura kako bismo bili kompatabilni sa standardom koji se primenjuje u Evropi - istakao je dopisni član SANU Aleksandar Kostić, predsednik Stručnog saveta Audiovizuelnog arhiva i Centra za digitalizaciju SANU, na konferenciji održanoj juče u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. On je tom prilikom saopštio da je kao predsednik komisije za digitalizaciju kulturnog nasleđa Ministarstva kulture i informisanja video kakvo je stanje digitalizacije u našoj zemlji. Kao probleme je u ovoj oblasti naveo je to što ne postoje univerzalni standardi koji bi morali da se primenjuju, nijedan jasan pravni okvir - skup jasno definisanih procedura koje su neophodne kako bi se jedan materijal, izuzetne kulturne vrednosti, digitalizovao. Kostić je rekao da je prvi projekat koji je ušao u postupak prepiska Vuka Stefanovića Karadžića, koja se u velikom procentu nalazi u SANU. Radoslav Zelenović, upravnik Audiovizuelnog arhiva i Centra za digitalizaciju SANU, podsetio je da je tokom 2017. godine pokrenuta inicijativa da Srpska akademija nauka i umetnosti dobije svoj audiovizuelni arhiv - Centar za digitalizaciju građe koja se nalazi u SANU. - Želja je bila da se osposobi audiovizuelni arhiv za rad kako bi se zaštitila građa koja se nalazi u samoj Akademiji, ali u isto vreme postane dostupna javnosti. Arhiv je građevinski završen a time i prva od tri faze njegove izgradnje - istakao je Zelenović. Po njegovim rečima, uspostavljen je centar za skeniranje građe, a njihova ideja je bila da se napravi neka vrsta digitalne lične karte SANU, kako bi svi akademici i sve ono što se o njima zna, sa 18.000 knjiga koje su u istoriji Akademije izdate, sve ono što se čuva po novinskim, radijskim, televizijskim redakcijama i arhivama digitalizovalo. Pored prve građevinske faze radila se i druga koja se tiče nabavke. Treća faza podrazumeva da se oprema montira, proveri i da se otpočne digitalizacija građe koja postoji u SANU. Reč je o najsavremenijoj opremi za digitalizaciju koja je ovom času na tržištu. - U arhivu SANU, koji brine i o arhivu Srpske pravoslavne crkve u Sremskim Karlovcima, renoviran je prostor u kome će se u budućnosti nalaziti skeneri i oprema neophodna za zaštitu i digitalizaciju građe koja se nalazi u arhivu u Sremskim Karlovcima koja iziskuje hitnu zaštitu - naglasio je Zelenović i dodao da je u zgradi SANU modernizovana oprema i otvoreno još jedno odeljenje u kome će se takođe digitalizovati građa koja je izuzetno stara. Akademik Vladimir S. Kostić, predsednik SANU, skrenuo je pažnju na određene aktivnosti koje će se odigrati do kraja godine. - Završetak izborne skupštine 8. novembra, i tom prilikom ćemo dobiti nove redovne i dopisne članove. Akademija trenutno ima 128 akademika, a 2009. i 2012. godine taj broj je bio za 10 članova veći, pa zato ne možemo sa punom sigurnošću gledati u budućnost, jer i u periodu kada je brojala 140 ljudi, ona je i dalje imala najmanji broj akademika u regionu - istakao je Kostić i dodao da, ukoliko bi se ovaj trend nastavio, 2021. godinu dočekaćemo sa još manjim brojem akademika, oko 120 njih. Povodom 125 godina od rođenja Miloša Crnjanskog održaće se okrugli sto u vezi sa njegovim delom, SANU će organizovati i naučni skup na temu Ljudska prava u dvadeset i prvom veku. Kraj rata, Srbi i stvaranje Jugoslavije biće tema međunarodnog naučnog skupa, kao i Predstavljanje rada srpskog naučnog instituta iz Budimpešte, ali i skup Osam vekova autokefalnosti srpske pravoslavne crkve, najavio je Kostić.

Antrfile:

Sistem najnovije tehnologije

U obilasku Centra za digitalizaciju prisutni su imali prilike da vide aparat za digitalizaciju, ali i prostorije u Knez Mihailovoj 36 gde će po završetku građani moći da koriste digitalizovan materijal za svoje potrebe i istraživanja. Savetnik za digitalizaciju Brana Vojvodić kaže da je ovo potpuno automatizovan sistem za digitalizaciju najnovije tehnologije i sve funkcije idu preko kompjutera.

Autor: U. MILETIĆ
Arhiva vesti