O namaUslugeProjekti
Rubrike
Kontakt

Press
TV
www
Pod lupom
Naš stav
Pitamo vas
Ebart Lab
Drugi o nama
Galerija
NALED: Epidemija i nedovoljna spremnost institucija u Srbiji...
23. Februar 2021. godine
Autor: Beta /// Foto: Shutterstock
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) navela je u novoj "Sivoj knjizi" preporuka za bolje uslove poslovanja u Srbiji da su prošle godine od 100 predloženih preporuka samo dve sprovedene u celosti, a 11 delimično.

Kako je navedeno, to usporavanje je u značajnoj meri uslovljeno vanrednom situacijom koju je izazvala pandemija koronavirusa, ali glavni razlozi odlaganja, spore i delimične primene preporuka i dalje su nedovoljna spremnost institucija i ograničeni stručni i tehnički kapaciteti za razradu i sprovodjenje preporuka.

Ocenjeno je i da je pandemija pokazala da veliki broj administrativnih procedura može i mora da se preseli u digitalni svet.

Od 29 preporuka NALED-a, Ministarstvo finansija nije rešilo 24, dok ministarstva poljoprivrede i privrede nisu rešila nijednu.

Ipak, najviše rešenih ili delimično rešenih preporuka, njih pet, bilo je i ovaj put u nadležnosti Ministarstva finanasija.

U 2020. godini uspostavljen je funkcionalan portal elektronskih javnih nabavki, ali i usvojen dugo čekani Zakon o fiskalizaciji kojim je najavljeno proširenje obuhvata fiskalizacije i uvodjenje savremenih softverskih rešenja za obradu podataka i komunikacije Poreske uprave sa fiskalnim kasama u realnom vremenu, a najavljeno je i uvodjenje jedinstvenog sistema eFaktura, navodi se u novoj, 13. „Sivoj knjizi“ čijem predstavljanju će danas prisustvovati i premijerka Srbije Ana Brnabić.

Dodatno, gradjani više ne moraju da dokazuju uplate sudskih taksi imajući u vidu da je u primeni centralni sistem njihove naplate, iako su za većinu preostalih administrativnih taksi i dalje obavezni da dostavljaju svoje uplatnice na šalterima.

Takodje, nastavljeno je sa smanjenjem opterećenja zarada, mada je ono i dalje neznatno, a uvedene su i nove elektronske usluge na portalu ePorezi, ističe se u „Sivoj knjizi“.

Jedna od sprovedenih preporuka u prošloj godini je uvodjenje elektronske dostave rešenja katastra u eSandučiće gradjana na portalu eUprave, što će, zajedno s rešavanjem dostave putem pošte i pribavljanja lista nepokretnosti preko javnih beležnika, predstavljati birokratsko rasterećenje za oko 500.000 gradjana koji godišnje prometuju nepokretnosti.

Pozitivnoj statistici su delimičnim rešavanjem preporuka NALED-a doprineli i Ministarstvo zdravlja – radom na izradi plana optimizacije mreže zdravstvenih ustanova i rešavanjem problema dugovanja državnih apoteka, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – daljim razvojem eUprave u Srbiji, od uspostavljanja Centralnog registra stanovništva do eDostave.


Medju potpuno rešenim preporukama je uvodjenje elektronskog postupka javnih nabavki i portala.

Takodje, formirana je radna grupa za proširenje obuhvata pojednostavljene procedure prijave sezonskih radnika u sektorima kao što su gradjevinarastvo, turizam i pomoć u kući, a doprinos je dala i Narodna banka Srbije kroz rad na pojednostavljenju procedura o ustupanju potraživanja.

U „Sivoj knjizi“ se podseća da je NALED 2020. godine, odmah po proglašenju vanrednog stanja zbog pandemije korona virusa objavio set od 10 prioritetnih mera za podršku privredi, a potom i više desetina sektorskih preporuka.

Od tih 10 mera NALED-a usvojene su one koje se odnose na mogućnost odloženog plaćanja poreza i doprinosa bez zaračunavanja kamata, omogućavanje pristupa jeftinim ili beskamatnim kreditima za obezbedjivanje likvidnosti i refinansiranje obaveza, isplata direktne finansijske podrške privredi, uvodjenje moratorijuma u trajanju od najmanje tri meseca na otplatu kredita bankama i svih dažbina državi.

Usvojena je preporuka NALED-a i drugih filantropskih organizacija za ukidanje PDV-a na donacije tokom trajanja vanrednog stanja.

U novom izdanju „Sive knjige“ dato je 13 novih predloga za otklanjanje administrativnih prepreka poslovanju i ponovljeno 87 nerealizovanih predloga iz prethodne godine koji su doradjeni.

Najviše preporuka je za Ministarstvo finansija (28), zatim za ministarstva privrede, zdravlja i poljoprivrede (po sedam), ministarstva pravde i zaštite životne sredine (po šest) i za Narodnu banku Srbije (četiri), dok je petina preporuka u zajedničkoj nadležnosti više institucija.

U novoj „Sivoj knjizi“ je 15 preporuka kojima se ukazuje na administrativne prepreke čije je rešavanje od velike važnosti za prevazilaženje izazova sa kojim se sureću privreda i gradjani u situaciji pandemije.

Ti predlozi usmereni su, pre svega, na digitalizaciju i unapredjenje efikasnosti zdravstvenog sistema, digitalizaciju procedura i dalji razvoj eUprave, uredjenje fleksibilnih oblika radnog angažovanja i rada od kuće, smanjenje poreskog i parafiskalnog opterećenja privrede.


Medju deset prioritetnih preporuka su one usmerene na modernizaciju rada državne uprave, povećanje transparentnosti, unaprednje sistema fiskalizacije i smanjenje troškova poreskih obveznika (registar neporeskih nameta, eAgrar – registar poljoprivrednih gazdinstava i podsticaja, i elektronski zdravstveni karton, bezgotovinsko plaćanje taksi i naknada, objedinjeno uverenje o plaćenim porezima, i modernizacija deviznog poslovanja).

Predloženo je i smanjenje opterećenja rada kao i unapredjenje sistema za prečišćavanja otpadnih voda, zatim ukidanje obaveze dokazivanja troškova prevoza zaposlenih i smanjenje PDV-a za repromaterijal za proizvodnju lekova.

Takodje su predlozi NALED-a da se preciznije uredi poslovanje van radnih prostorija poslodavaca, ubrazanje i pojednostavljivanje postupka ozakonjenja objekata, uvodjenje funkcionalnog „Zelenog fonda“, uvodjenje obaveze izdavanja lične karte sa čipom i ugradnje kvalifikovanog elektronskog potpisa, ukidanje PDV-a na donacije hrane, kao i izjednačavanje cena komunalnih usluga za različite kategorije korisnike.

Ukazano je i da treba ukinuti naknadu za konverziju zemljišta, omogućiti izdavanje objedinjenog uverenja o plaćenim porezima, i ukinuti suvišnu birokratiju u deviznom poslovanju.

U proteklih 12 izdanja „Sive knjige“ NALED je dao 268 preporuka za unapredjenje poslovnog okruženja. Od tog broja je u potpunosti rešeno 72 (27 odsto), a delimično 59 preporuka (22 odsto).
Preminula Tina Tarner
25. Maj 2023. godine
Arhiva vesti