O namaUslugeProjekti
Rubrike
Kontakt

Press
TV
www
Pod lupom
Naš stav
Pitamo vas
Ebart Lab
Drugi o nama
Galerija
Posle snimka radnika koji kleče, inspekcija u Juri
12. Oktobar 2016. godine
Inspektorat za rad je upoznat sa snimkom radnika zaposlenih u fabrici Jura koji u pogonu kleče pred rukovodiocima i odmah uputio inspektore koji su sada tamo.
Oni će, navodi se, ispitati taj slučaj i postupiti u okviru nadležnosti inspekcije rada.

"Inspektorat za rad je upoznat sa snimkom i odmah je uputio inspektore u 'Jura korporaciju' d.o.o. Rača, i u korporaciju 'Jura' u Leskovcu, koji se sada tamo nalaze kako bi ispitali slučaj u vezi sa snimkom i postupili u okviru nadležnosti inspekcije rada", rečeno je danas Tanjugu u Ministarstvu rada.

Kako je istaknuto, zaposleni u korporaciji "Jura" nisu se do sada obraćali Inspektoratu za rad zbog zlostavljanja na radu, već je zabeleženo nekoliko prijava nekadašnjih radnika te fabrike koji su se, po prestanku radnog odnosa, obraćali Inspekciji rada sa pritužbom da su u bivšem preduzeću trpeli neki vid mobinga.

Kako je navedeno, od početka rada "Jura korporacije" u Srbiji, Inspekcija rada je kod tog poslodavca izvršila ukupno 24 inspekcijska nadzora u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, po službenoj dužnosti i po zahtevu stranke, od toga je samo u poslednje dve godine 17.

Inspekcijski nadzori su se vršili, kako u sedištu poslodavca, tako i u svim proizvodnim pogonima "Jura korporacija" u Srbiji: u Rači, Leskovcu i Nišu.

Prilikom inspekcijskog nadzora niko od zaposlenih nije prijavio slučajeve zlostavljanja i maltretiranja koji su navedeni u pojedinim medijima, niti su inspektori došli do dokaza koji bi te navode potvrdili, ističu u Ministarstvu rada.

Inspekcija je utvrdila da su svi zaposleni u "Jura korporacija" d.o.o. Rača - ogranak Leskovac u skladu sa Zakonom dobili Obaveštenje o zabrani vršenja zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja na radu i u vezi s radom.

Nedostaci koji su utvrđivani prilikom vršenja inspekcijskih nadzora u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu odnosili su se, između ostalog, na to da ugovori o radu nisu sadržali novčani iznos osnovne zarade, zatim, da nije utvrđen raspored radnog vremena u okviru radne nedelje niti donete odluke o korišćenju pauze u toku rada, kao i da zaposlenima koji se nalaze na porodiljskom odsustvu radi nege deteta nisu uručeni obračuni naknade zarade za porodiljsko odsustvo, te da se ne vodi evidencija zarade.

Inspektori su utvrdili i da su neophodne izmene i dopune akta o proceni rizika, tako što će poslodavac procenu rizika izvršiti za radna mesta kao prostor gde se odvijaju poslovi, i što će na osnovu ocene službe medicine rada utvrditi posebne zdravstvene uslove koje moraju da ispunjavaju zaposleni koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom.

Nije bio utvrđen ni način i postupak periodične provere osposobljenosti zaposlenih koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom, novoprimljeni zaposleni nisu bili osposobljeni za bezbedan i zdrav rad, nije osposobljen odgovarajući broj zaposlenih za pružanje prve pomoći i nije izvršeno ispitivanje uslova radne okoline - mikroklime za zimski period rada.

Poslodavcu je uvek nalagano da nedostatke koji su utvrđivani prilikom vršenja nadzoraotkloni u datim rokovima, a zbog utvrđenih prekršaja podneti su zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka.

Takođe, na osnovu zahteva predstavnika sindikalne organizacije, koji su dobili otkaze ugovora o radu zbog navodne zloupotrebe položaja i prekoračenja ovlašćenja, inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da su prava zaposlenih očigledno povređena, te su doneta rešenja kojima se zaposleni vraćaju na rad, a podneti su i zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka.

Izvor: B92

Preminula Tina Tarner
25. Maj 2023. godine
Arhiva vesti