O namaUslugeProjekti
Rubrike
Kontakt

Press
TV
www
Pod lupom
Naš stav
Pitamo vas
Ebart Lab
Drugi o nama
Galerija
DEVET ČLANOVA NADGLEDA ZAŠTITU ĆIRILICE
17. Mart 2023. godine
Večernje novosti
VLADA SRBIJE, NA PREDLOG ODBORA ZA STANDARDIZACIJU JEZIKA, IZABRALA SAVET ZA SRPSKI, U KOJEM SU LINGVISTI I PISCI

Telo formirano godinu dana nakon usvajanja zakona koji treba da popravi položaj našeg pisma

VLADA Srbije osnovala je Savet za srpski jezik, tačno godinu dana nakon što je na snagu stupio Zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma, čije je formiranje predviđeno ovim propisom.

Za članove Saveta, na predlog Odbora za standardizaciju srpskog jezika imenovani su dopisni član ANURS prof.

dr Sreto Tanasić, prof.

dr Miloš Kovačević, viši naučni saradnik dr Vladan Jovanović, viši naučni saradnik dr Marina Spasojević, prof. dr Aleksandar Milanović, a na predlog Ministarstva kulture književnici Vladimir Pištalo, Selimir Radulović, prof. dr Zoran Avramović i Miodrag Kajtez.

Prema zakonu, zadatak Saveta je da prati i analizira stanje u oblasti upotrebe srpskog jezika u javnom životu i sprovođenja mera radi zaštite i očuvanja ćiriličkog pisma kao matičnog pisma.

Takođe, ovo telo daje preporuke, predloge i stručna mišljenja radi unapređenja stanja u oblasti upotrebe srpskog jezika u javnom životu.

Stručna javnost od momenta usvajanja zakona, što se dogodilo na Dan srpskog jedinstva 15. septembra 2021. - a zvanično je stupio na snagu šest meseci kasnije - upozoravala je da se zakonske odrebe ne poštuju, a među njima ni ova o osnivanju saveta.

Lingvisti su u više navrata isticali da je ovo telo trebalo ranije da bude osnovano, ali i naglašavali da su se druge zakonske odrebe mogle primenjivati i bez njega, jer savet ima sasvim drugačiju ulogu, a ne inspekcijsku.

Dr Vladan Jovanović iz Instituta za srpski jezik, koji je izabran u savet, rekao je za naš list da ostaje da se nadamo da će ovo telo, uz savestan rad njegovih članova, doprineti da se Zakon u potpunosti sprovede i da se stanje na polju upotrebe srpskog jezika i zaštite ćiriličkog pisma, kao opšteg d o b r a nacionalne k u l - t u r e i znač a j n o g identitetskog obeležja - osetno popravi i uredi.

U međuvremenu, upotreba ćiriličkog pisma u našoj zemlji svedena je na 10 odsto, što je, kako su upozorili lingvisti, posledica i neprimenjivanja zakona.


Antrfile:

KAKO MORAJU DA SE PIŠU NAZIVI

PREMA zakonu o zaštiti ćirilice, svi državni i lokalni organi u Srbiji, javna preduzeća, škole i fakulteti, kao i privredna društva sa većinski javnim kapitalom i udruženja koja deluju na nacionalnom i međunarodnom nivou, u svom radu imaju obavezu da upotrebljavaju srpski jezik i ćiriličko pismo. Isto to važi za javne medijske ustanove RTS i RTV, a obavezna upotreba srpskog jezika i ćirilice obuhvata i pravni promet i uključuje i ispisivanje naziva, sedišta, delatnosti, naziva robe i usluga, uputstava za upotrebu, informacija o svojstvima robe i usluga, ponuda, faktura, računa i potvrda...
Autor: LJ. BEGENIŠIĆ
Poljska bi mogla da uđe u rat?
20. Mart 2023. godine
Arhiva vesti