O namaUslugeProjektiRubrike
Kontakt

Podaci za identifikaciju
Impressum

Podaci za identifikaciju

Skraćeni naziv:
Ebart doo Beograd

Puno poslovno ime:
Konsalting privredno društvo Ebart doo,  Beograd - Zvezdara

Sedište:
Svetog Save 30, Beograd 

Мatični broj: 17246674
PIB: 100040624
Zakonski zastupnik: Ivan Ćurgus
Broj tekućeg računa: 205-14929-18
Komercijalna banka a.d. Beograd
Arhiva vesti