O namaUsluge
Projekti
RubrikeKontakt

Neizvesna prošlost Tajmlajn 1991-2015
Osvajanje Beograda
Stanje ljudskih prava
Kit u Beogradu
Hronologija prve strane
Hronologija događaja
Biografije ličnosti
Glasonoše
Monitoring
Bankarski arhiv
Pravosudni arhiv
Evropske integracije
Wikinews

Hronologija prve strane

„Hronologija prve strane“ je projekat koji obuhvata period od 1990. do 2000. U pitanju je izrada relevantne, jedinstvene hronologije političkih, društvenih, ekonomskih, kulturnih i sportskih događaja u periodu vladavine Slobodana Miloševića.  Izvor: Politika, Večernje novosti i Borba (Naša Borba), Blic i Danas.


Kategorije po kojima se baza može pretraživati su: događaji, novine i datumi. Pošto su tekstovi „nosećih“ događaja digitalizovani u tekstualnom formatu moguće je pretraživanje sadržaja tih tekstova – full text search. Da bi se razumeo istorijski kontekst događaja skenirane su kompletne naslovne strane novina, a plavom bojom obeleženi „udarni“ naslovi, koji su istovremeno linkovi do tekstova.


Ovaj projekat se radi u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije i uz podršku Fonda za otvoreno društvo i Švedskog helsinškog komiteta.

Preminula Tina Tarner
25. Maj 2023. godine
Arhiva vesti